Blog Detail

Мислим.

28 јан 17
Marija
No Comments
  1. Сваки човек поседује лепоту, само је различит труд који требаш уложити, да би је сваки човек испољио.
  2. Нека вас не љути различитост, она нас спаја и раздваја.
  3. Кад те наљути други човек, запитај самог себе „Зашто си љут?“. Можда те одговор насмеје.

Leave A Comment